FANDOM


Book of common prayer 1549

Modlitewnik z 1549 r. w języku angielskim

Rebelia modlitewników - rewolta ludowa w Kornwalii w r. 1549, będąca protestem ludności kornijskojęzycznej na wprowadzenie modlitewników w języku angielskim.

Przyczyny

Na fali reformacji, w roku 1549 w okresie panowania króla Henryka VIII parlament brytyjski wydał ustawę, tzw. ‘’Act of uniformity’’, którego intencją było zastąpienie języka łacińskiego angielskim w obrzędach religijnych – prawodawcy wyszli z założenia, że na terenie Anglii język angielski jest powszechnie znany. Ustawa nie zabraniała wprost używania łaciny – jednak miała w założeniu umocnić pozycje angielszczyzny. Kornwalia nie była jednak przygotowana na taką zmianę, jako region była w zasadzie jednojęzyczna. Narzucenie nowego języka zostało odebrane jednoznacznie negatywnie.

Przebieg

W tym samym roku, w odpowiedzi na akt prawny, wybuchła rewolta zwana jako ‘’rebelia modlitewników’’ – około 4000 ludzi protestowało przeciw wprowadzeniu modlitewników w języku angielskim na terenie obecnych hrabstw Kornwalia i Devon. Walki miały charakter uliczny; wiele szlachty schroniło się w starych zamkach. Rebelianci posługiwali się hasłem: Kill all gentlemen - protest był wymierzony również w warstwy wyżej wykształcone.

Skutki

O rozruchach został powiadomiony Londyn. Królewskie siły pokonały Plymouth, prokatolicki Exeter został pokonany przez oblężenie. Stoczono kilka bitew i potyczek. Przywódców rebelii stracono, a ludność poddano licznym represjom. Straty w ludności kornijskiej w wyniku rewolty szacuje się na 20 procent. W konsekwencji rebelia skończyła się całkowitą klęską i zapoczątkowała zanik języka kornijskiego.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki