FANDOM


Lyn

Kolejka Lynton - Lynmouth

Lynton i Lynmouth - wsie w Anglii, w hrabstwie Devon, położone na jego północno - zachodnim krańcu nad Kanałem Bristolskim, na górnej i dolnej (Lynmouth) krawędzi klifu przy ujściu rzeki Lyn.

Administracja

Lynton, wraz z położonym u dołu klifu Lynmouth zarządzane są przez twór zwany Lynton and Lynmouth Town Council. Konurbacja ta stanowi zatem organizm miejski, zamieszkały przez ok. 1500 osób.

Kolej klifowa Lynton - Lynmouth

Obie wsie są połączone koleją linowo-terenową napędzaną na wodę. Pierwsze prace nad jej budową, sfinansowane przez posiadającego tu swój dom wydawcę George Newnesa rozpoczęto w roku 1887, zakończono w roku 1890. Akt brytyjskiego parlamentu zapewnia kolei wieczne prawo do korzystania z wody z doliny rzeki Lyn nad jej budową. Kolej doprowadziła do rozwoju niżej położonego Lynmouth.

Kolej jest w stanie zabrać jednorazowo 40 pasażerów. Poruszanie wagonów połączonych liną umożliwia mechanizm wodny - podczas podróży woda opróżniana jest z wyższego wagonu, wprawiając w ruch niżej położony. Prędkość kontrolowana jest przez obsługę zarówno wewnątrz wagonu, jak i zewnętrzną. Różnica poziomów między stacjami wynosi 500 stóp (152 metry), a długość trasy - 263 metry.

Atrakcje turystyczne

  • Dolina Stone Valley w zachodniej części Lynmouth, z interesującymi formami skalnymi, zamknięta z jednej strony masywem wzgórz, z drugiej - oceanem
  • Szlaki turystyczne Tarka Trail i South West Coast Path.

Na podstawie artykułu autora w Wikipedii