FANDOM


Hrabstwo metropolitarne (metropolitan county) - jednostka administracyjna w Anglii, jeden z dwóch rodzajów hrabstwa administracyjnego. Obecnie w Anglii istnieje sześć hrabstw metropolitarnych obejmujących największe aglomeracje. Wielki Londyn, który był wzorem tego typu jednostki, formalnie nie jest hrabstwem metropolitarnym, w praktyce funkcjonuje na podobnych zasadach.

Od czasu swego powstania w 1974, hrabstwa przeszły poważną ewolucję. Początkowo w każdym z nich istniała scentralizowana administracja obejmująca swoimi kompetencjami większość dziedzin należących do domeny samorządu terytorialnego i oparta na Radach Hrabstw (county councils). W 1986 Rady zostały zlikwidowane, zaś ich uprawnienia przekazano dystryktom metropolitarnym. Od tego czasu hrabstwa metropolitarne stały się niemalże tylko hrabstwami ceremonialnymi, gdyż każda z ich części funkcjonuje niezależnie od siebie. Często zachowane zostały niektóre instytucje wspólne dla całego hrabstwa (np. systemy transportu), lecz są one zarządzane wspólnie przez dystrykty, bez udziału jakiejkolwiek instytucji centralnej.

Hrabstwa dzielą się na dystrykty metropolitarne, wypełniające większość zadań przypisanych samorządowi. Na ich terenie nie tworzy się jednolitych jednostek administracyjnych, gdyż w praktyce bardzo podobnym status posiada każdy dystrykt.

Lista hrabstw metropolitarnych

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki