FANDOM


Hrabstwo - jednostka podziału administracyjnego Anglii, Szkocji i Walii. Dzielą się na zwykłe i miejskie, niektóre działają jako jednolite jednostki administracyjne, zwane unitary authority. Hrabstwa sprawują władzę regionalną, niezazębiającą się z władzą państwową.

Historia

W państwie Franków od czasów Merowingów terytorialna jednostka administracyjna podległa hrabiemu.Początkowo hrabia sprawował władzę tylko militarną, jako lokalny dowódca i zwołujący pospolite ruszenie, później był także przedstawicielem króla lub cesarza w sprawach sądowych, skarbowych i administracyjnych. System podziału na hrabstwa przyjął się we wszystkich krajach podległych Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu a także po podboju normandzkim w Anglii i innych krajach anglosaskich.

W okresie rozbicia dzielnicowego wiele hrabstw uzyskały częściową lub pełną suwerenność. Od XV w. hrabstwem zaczęto nazywać także dobra posiadane przez hrabiego, niezależnie od dawnych podziałów administracyjnych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki