FANDOM


Gka

Północna część Gór Kambryjskich

Góry Kambryjskie (ang. Cambrian Mountains) – powstały w fałdowaniu hercyńskim, zniszczony masyw górski położony w środkowej i północnej Walii o długości ok. 200 km. Zbudowany jest głównie ze skał paleozoicznych, sfałdowanych w orogenezach kaledońskiej (część północna i środkowa) i hercyńskiej (część południowa). Istnieje kilka interpretacji taj nazwy; według współczesnej do gór wlicza się także masyw Snowdonu.

Najwyższym szczytem Gór Kambryjskich jest Snowdon (1085 m n.p.m.), ale większość grzbietów górskich nie przekracza 600 m wysokości. Wierzchowiny i stoki górskie pokryte są głównie wrzosowiskami i torfowiskami, jedynie w dolinach zachowały się resztki lasów. Charakterystyczne są tu rozległe pastwiska. Na terenie gór znajduje się park narodowy Snowdonia.