FANDOM


Domesday book e31-2-2-f243

Strona z Domesday Book

Domesday Book – napisany po łacinie spis gruntów Anglii, sporządzony na żądanie Wilhelma Zdobywcy w podbitej przez niego Anglii. Został ukończony w 1086 r. Z wielką dokładnością klasyfikował on grunty, budynki i pogłowie trzody, bydła oraz ludności zależnej, głównie na potrzeby fiskalne.

Obszar spisu

Księga składa się z dwóch niezależnych części: Little Domesday, pokrywającej hrabstwa Norfolk, Suffolk i Essex oraz Great Domesday, zawierającwe dane z pozostałych części Anglii, poza niektórymi hrabstwami na północy: Westmorland, Cumberland, Northumberland i Durham. W Domesday Book nie ma także danych z Londynu, Winchester i kilku innych dużych miast, pominiętych prawdopodobnie ze względu na ich wielkość.

Nazwa

Od osądu sporządzających spis nie było odwołania, jak od wyroku Sądu Ostatecznego – stąd w języku wczesnym nowoangielskim nazwę można tłumaczyć jako "Księga Dnia Sądu Ostatecznego". Pierwotnie jednak nazwa Domesday została utworzona od staroangielskiego słowa dom, oznaczającego zliczanie. Zatem Domesday to dosłownie dzień obrachunku, w którym feudał zliczał dobra posiadane przez jego poddanych.

Spis powszechny

Spis rozpoczął się w roku 1085 a zakończony rok później. Nie jest rozstrzygnięte, kiedy dane ze spisów skompilowano i wykonano z tego księgę, choć prawdopodobnie jest to dzieło jednej osoby.

Każde hrabstwo było odwiedzone przez grupę oficerów królewskich, którzy przybywali z nakazem przeprowadzenia spisu w imieniu dworu królewskiego. W prowadzeniu spisu pomagali rachmistrzowie i lokalni urzędnicy hrabstwa. P prowadzeniu spisu wykorzystano istniejący wtedy podział administracyjny; każde hrabstwo było podzielone na jednostki zwane "setkami" (hundreds). Stan z natury zatwierdzany był przez dwunastu lokalnych jurorów, sześciu Normanów i sześciu Anglików.

Linki zewnętrzne

Na podstawie artykułu z Wikipedii